Stukat propellern? Obalans när du kör?Nya propellrar
Vi kan skaffa alla typer av propellrar för inombordare
- segelbåtspropeller, fasta, folding eller flöjlande
-motorbåtspropeller, std, skew-back, 3-, 4- eller 5-bladiga
-drevpropellrar, alu, stål eller Nibral, 3- eller 4-bladiga
Kontakta oss för mer info.


OBS!
Har du stukat propellern, lämna in den som den är! Slipa inte på bladen, oftast går det att rikta tillbaka och det är viktigt att alla bladen har samma vikt.