Rent i dieseltanken

Payback erbjuder produkter som förbrättrar prestanda på motorerna
- Payback Dieselchock som dödar bakterier

- Payback 2-taktsinjektion

 

Payback Dieselchock

  • tar effektivt död på mikroorganismer i dieseln
  • förhindrar ny tillväxt
  • för alla dieseltyper

 

Payback 2-taktsinjektion ger effektivare smörjning av din 2-taktare och minskad rökbildning vid förbränning. Produkten är ämnad för motorer med separat oljebehållare/oljeinjektion  och är anpassad efter deras befintliga inställningar. Ingen omkalibrering behövs.

Nu slipper Du få vatten och smuts i Din bränsletank!

Racor Bränsletratt RFF har inbyggt filter som tar bort både smuts och vatten från bensin, diesel, olja och fotogen. Tratten fungerar utmärkt som förfilter vid påfyllning av bränsle. Smuts och vatten är i stort sett omöjligt att undvika i bränsletankar och dunkar och detta bildar mikroorganismer, korrosiva syror och rost mm. Du kan undvika dessa problem med Racor Bränsletratt. Tratten har ett inbyggt filter i rostfritt stål som är överdraget med teflon. Filtret är permanent och behöver inte bytas.

RFF finns i fyra storlekar:

RFF1C (small) med flödeskapacitet 10,2 liter/min

RFF3C (medium) med flödeskapacitet 14,7 liter/min

RFF8C (large) med flödeskapacitet 19 liter/min

RFF15C (high flow) med flödeskapacitet 56,7 liter/min

 

Rent i vattentanken

Snabbverkande och effektivt desinfektionsmedel för vatten

XINIX-FreeBact är en 2-komponents produkt som i aktiverad form ger ett preparat vilket eliminerar, mycket effektivt, mikroorganismer som bakterier, virus, alger, svampar och protozoer utan att påverka vattnets smak eller lukt.

Den aktiva substansen (klordioxid) användes i Sverige och många andra länder för desinfektion inom vattenverk, livsmedelsindustri och processindustri.

Desinfektions/oxidationseffekten är ca 5 ggr bättre än motsvarande för klor och är dessutom effektivt inom ett stort pH-område 5-10 pH.

XINIX-FreeBact innehåller av Livsmedelsverket godkända kemikalier för dricksvattenberedning,  enligt förteckning SLV FS 1993:35.

Flaskan är konstruerad med 2 separata behållare. När flaskan öppnas blandas de två komponenterna och en aktiv brukslösning erhålles. Denna brukslösning skall sedan tillsättas direkt till vattentanken eller till kärlet helst med kallt vatten.

Effektiv rengöring av drev och skrov

Payback boatcleaner Payback boatcleaner

#610 Boat Cleaner är ett mycket kraftfullt rengöringsmedel och avlägsnar snabbt och effektivt alger, snäckor, smuts, oxid, mögel, mossa samt fiskslem och -blod utan bearbetning!

 

Medlet gör rent på djupet från oxid, ingrodd smuts, alger, snäckor och andra orenheter som uppstår från alla typer av vatten. Rengör utan bearbetning, vilket är unikt.Medlet har inga negativa egenskaper på färg, lack, plast eller gelcote.

 

Mässing, aluminium, koppar, brons och galvade ytor kan missfärgas men skadar inte materialet. Accepteras viss missfärgning blir t ex propellrar som nya och risken minimeras om avspolning görs inom 8-12 minuter.

 

Bruksanvisning:

1) lägg på med borste på torrt båtskrov

2) låt verka ca 20 min - 2 tim beroende på tjocklek

3)Skölj med vatten och borste eller med högtryckstvätt.

4) Behandlingen upprepas vid behov men oftast räcker en behandling.

5) Produkten kan spädas ut vid enklare rengöring med 1-2 delar vatten.

RME-diesel och sjödiesel
Diesel som säljs på bensinmackar innehåller omkring 5% RME, som tillverkas från raps. Då det alltid finns lite vatten och bakterier i dieseln, blir detta en utmärkt grogrund för bakterier. Enda effektiva sättet att hålla rent är att tillsätta medel som förhindrar tillväxt.

På mackar i hamnarna kan man köpa sk sjö-diesel, dvs diesel som inte innehåller några biologiska tillsatser. Energi-värdet är högre varför man kan få ut mer kraft ur sin motor med sjö-diesel. Risken för tillväxt är mindre då den inte innehåller någon "mat" för bakterierna men viss tillväxt kan ändå ske.

Även om du använder sjö-diesel rekommenderas du att använda en tillsats som förhindrar bakterietillväxt.
Dieselklet som samlats i ett filter
BB sida rengjord, SB ej rengjord