Axelsystem och kopplingar

PSS Packless Sealing System

propelleraxeltätning


PSS Shaft Seal är marknadsledande i världen när det gäller axeltätningar och installeras som standard på många av världens ledande båt- och skeppsvarv. PSS Shaft Seal är också främst vid reparationer och som ersättning för äldre typer av packboxar. De är certifierade av Bureau Veritas och ABS & Rina. Båtbyggare uppskattar fördelarna och värdet av att installera PSS då det eliminerar underhållskostnader, efterjusteringar och andra kostnader som finns med andra typer av traditionella axeltätningar. Förutom detta är packboxen helt tät och det blir helt torrt i kölsvinet. PSS Shaft Seal monteras enkelt och snabbt och finns i storlekar för axlar mellan 25 mm och 150mm. Tillgängliga storlekar finns här

 

PSS Shaft Seal har en slät yta på en fast kompositring som ligger an mot en rostfri rotor. Den fasta kompositytan är fäst till en bälg som är fastsatt mot stävröret med slangklämma. Den rostfria rotorn används för att trycka ihop bälgen och är fastsatt med insex-skruvar. Detta tryck säkerställer att kompositringen trycker mot rotorn även vid små axiella rörelser vid drift. Kompositflänsens hål är större än axeldiametern vilket möjliggör viss rörelse runt axeln och kompensera för små felvinklar och vibrationer. Rotorn har två o-ringar för att täta mot axeln som ligger i spår i rotorns insida. Dessa o-ringar roterar med axeln och ger således ingen förslitning på axeln vid rotation.
 
Tätningen är vattensmord och kräver således att vatten kommer in till kompositytan. Därför sitter en nippel i den, till vilken en PVC-slang ansluts som mynnar väl ovanför vattenytan och släpper ut luften i stävröret. Går båten fortare än 12 knop rekommenderar PSS att man kopplar PVC-slangen till sjövattenpumpens trycksida då man annars kan råka ut för undertryck som torrlägger stävröret.

PSS axeltätning ger ingen uppstyvning i radialled. Om axeln är så lång att man riskerar självsvängningar, eller att axeln kan slå i stävröret av vibrationer, kan man montera en lagerhylsa i stävröret, som är vattensmord. Dessa finns för 25 och 30 mm axlar. Tag kontakt med oss för mer info.
 

På PSS hemsida visas hur enkel installationen är, se deras installationsvideo

Mer info om hur den fungerar (engelsk text) hittar du här

 

Om du har axellagring som sitter i stävröret:

Vi rekommenderar att man vid byte av axeltätning också byter axellagringen som sitter ute vid propellern, om inte denna är helt ny. Har man tidigare haft en fettsmord tätning har fettet ofta kommit ut till gummit i axellagringen och löst upp detta. Har man separat lagerbock skiljt från skrovet påverkas givetvis inte lagret av ev olja och fett.

RM propelleraxeltätningar

RM är mycket prisvärda propelleraxeltätningar för fritidsbåtanvändning upp till 30 knop. Vatten och fett krävs för smörjning och kylning. För långsamtgående båtar tillförsäkras smörjning och kylning med vatten genom att en avluftningsslang ansluts till tätningen.

För snabbgående båtar måste istället vatten tillföras. RM propelleraxeltätningar levereras med monteringsverktyg, specialfett och dubbla slangklämmor. Tätningen ska smörjas med ett specialfett en gång per säsong. Den finns för axeldiameter från 25 mm till 40 mm.

Kontakta oss för mer info.

AquaDrive axelkoppling

 

AquaDrive är en koppling som sätts mellan motor och propelleraxeln. Kopplingen är flexibel i höjd, sida och längd. Det gör att kraven minskar på att göra en exakt injustering av rakk linje från motorn till propelleraxeln.

 

Motorn placeras på mjuka kuddar och vibrationer från motorn kan då inte överföras till skrovet. Utgående vridmoment överförs genom de splines som finns i kopplingen.Kraften från propellern överförs direkt till skrovet och belastar inte backslaget.

 

Man får en enklare installation, tystare motor, vibrationsfri båt och mer nöje med båtfärden!

Se vår video om AquaDrive 

Centaflex axelkoppling

 

Centaflex flexibla kopplingar typ M har inbyggda gummielementet. Det ger en mjuk överföring av vridmomentet. Vibrationer och oljud förorsakade av propeller eller axelsystem minskas effektivt med Centaflex typ M. Dessutom tillåts vinkelavvikelse på upp till 2º, vilket förenklar motorinstallationen. Centaflex typ M är de flexibla kopplingarnas "de luxe"-variant.

Axlar och propellrar

Vi kan även leverera alla typer av axlar och axellagringar samt propellrar för drev och axlar och vi har givetvis fasta klämkopplingar också. Kontakta oss för att få rätt dimensioner på axlar och propellrar.

De största propellrar vi levererat är 2 st fyrbladiga 24x31, de är alltså över 60 cm i dameter!

Sjövattenfilter
Vi säljer enbart sjövattenfilter i metall, som är robusta och hållfasta. Kontakta oss för lämplig storlek som passar på din båt och aktuella priser.

 

Klicka på bilden så blir den större

PSS axeltätning, utan rotor
PSS, uppskuren.


PSS storlekar och priser finns under rubriken PSS storlekar
RM-tätningen
AquaDrive principskiss

A. AquaDrive motorfäste reducerar vibrationer från motorn

B. CV-enheten absorberar vibrationerna och eliminerar behovet av en exakt injustering

C. Avlastaren tar upp propellerkraften och övreför den till skrovet och inte till motorn (backslag)

Centaflex koppling modell M
Maestrini sjövattenfilter